Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen

Sociale uitsluiting komt meer voor bij kinderen in arme gezinnen dan bij kinderen in niet-arme gezinnen. Dat uit zich onder andere in het niet deelnemen aan sport, zwemles, scouting, hobby- en culturele activiteiten, het niet maken van uitstapjes of excursies, het niet meegaan op kamp of vakantie en het niet onderhouden van contacten met andere…

Lees artikel