Wie zijn wij?

Stichting Leergeld Zaanstad is op 6 april 2018 opgericht. Leergeld Zaanstad is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn 105 stichtingen Leergeld, werkzaam in 271 gemeenten.

Ontstaansgeschiedenis

Begin 2017 is een aantal mensen vanuit het primair onderwijs, de gemeente Zaanstad, de voedselbank en de Zaanse springplank gestart met het initiatief voor de oprichting van Stichting Leergeld Zaanstad. In september 2017 is het bestuur geformeerd en op 6 april 2018 is de Stichting Leergeld Zaanstad opgericht. De officiële start van Leergeld Zaanstad was op 15 februari 2019 met een feestelijke kickoff op het gemeentehuis.

Bestuur

 • Hans Sanders, voorzitter
 • Marten van Tuijl, vicevoorzitter
 • Nuriye Yoldas, penningmeester
 • Lot de Graaff, secretaris
 • Amber Hackmann, bestuurslid
 • Evert van Essen, bestuurslid

Coördinator, Marion Wiersma

Team van vrijwilligers die op huisbezoek gaan

Leergeld Zaanstad werkt alleen met vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze wordt bepaald op basis van de ureninzet.

Om te schetsen wat onze koers en doelstellingen zijn en de manier waarop wij onze doelstellingen willen bereiken, verwijzen wij u graag naar ons Beleidsplan.

Comité van aanbeveling

 • Corrie Noom (voormalig wethouder van Zaanstad)
 • Geke Faber (voormalig burgemeester van Zaanstad)
 • Kinderombudsman Zaanstad

Adres/Postbus/KVK/Bank

 • Postbus 71, 1566ZH, ASSENDELFT Zaanstad (er is geen bezoekadres)
 • Rekeningnummer: NL76 RABO 0329 9056 78 t.n.v. Stichting Leergeld Zaanstad
 • Kamer van Koophandel nummer: 71370919
 • RSIN nummer: 858689613