Bovengenoemde persoon is werkzaam als administratief medewerker bij Stichting Leergeld Zaanstad.

De taak bestaat uit:

●     het ondersteunen van de coördinator bij het in behandeling nemen van de aanvragen die zowel telefonisch als via de website binnenkomen;

●     het ondersteunen van de coördinator bij de administratieve verwerking van de aanvragen, en de toekenningen daarvan;

●     het ondersteunen van de coördinator bij het aanleveren van de gegevens voor de kwartaalrapportages voor het bestuur;

●     het administreren van binnenkomende post, mail en andere documenten.