De coördinator is een belangrijke functie bij de Stichting Leergeld Zaanstad. Hij of zij stuurt de andere vrijwilligers aan. Coördinatoren verrichten alle werkzaamheden in opdracht van het bestuur.

We streven ernaar dat er minimaal 4 dagen per week een coördinator aanwezig is. Dat betekent dat we naast de algemene coördinator met een of twee deel-coördinatoren werken. De algemene coördinator is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de vrijwilligers die onder zijn of haar hoede plaatsvinden en stuurt ook de overige coördinatoren aan. Deze persoon is ook het enige aanspreekpunt voor het bestuur en het betreft een betaalde functie.

 

De taken van de algemeen coördinator bestaan uit (deze functie is al vervuld):

●     het aansturen van alle vrijwilligers, inclusief de andere coördinatoren;

●     het verdelen van de aanvragen onder huisbezoekers i.v.m. het af te leggen huisbezoek;

●     het werven en aannemen vrijwilligers;

●     het verzorgen van intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers;

●     het beslissen over de toekenning van de aanvragen op basis van de doelstellingen en het toekenningenbeleid van de stichting Leergeld Zaanstad;

●     het helder omschrijven van alle werkprocessen op de werkvloer;

●     het leggen en onderhouden van contacten, naar gelang de situatie en/of daarover gemaakte afspraken, met of namens het bestuur c.q. leden van het bestuur contacten met instanties waarmee intensieve samenwerking noodzakelijk is op het terrein van de aanvragen;

●     het aanleveren van periodieke monitorgegevens over de aanvragen, toekenningen, verwijzingen en resultaten voor de kwartaalrapportages van het bestuur;

●     het regelmatig onderhouden van contact met het bestuur over de ontwikkelingen m.b.t. de vrijwilligers;

●     het helder, gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, indien nodig ook tussen de bestuursvergaderingen door;

●     het bespreken van afwijkende aanvragen en beoordelingen met het bestuur;

●     het volgens de afspraken aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen;

●     het afleggen van verantwoording aan het bestuur over de vervulling van de taken.

 

De taken van de ondersteunende-coördinator bestaan uit (hiervoor is een vacature):

●     het aansturen van alle vrijwilligers op de dagen dat de algemeen coördinator niet aanwezig is;

●     het verdelen van de aanvragen onder huisbezoekers i.v.m. het af te leggen huisbezoek op de dagen dat de algemeen coördinator niet aanwezig is;

●     het beslissen over de toekenning van de aanvragen op basis van de doelstellingen en het toekenningenbeleid van de stichting Leergeld Zaanstad op de dagen dat de algemeen coördinator niet aanwezig is;

●     het bespreken van afwijkende aanvragen en beoordelingen met de algemeen coördinator.