De taken van de huisbezoeker bestaan uit:

  • het bezoeken van de gezinnen die een aanvraag hebben ingediend bij de Stichting Leergeld;
  • het beschrijven van de aard van de aanvraag;
  • het controleren van de overlegde informatie ten aanzien van inkomen en relevante onkosten van de aanvrager;
  • het toelichten van de noodzaak van toekenning, zodat de coördinator de aanvraag kan toetsen aan de doelstellingen en het toekenningenbeleid van de stichting en tot een oordeel kan komen;
  • indien gewenst door de aanvrager, zoeken naar andere mogelijkheden tot lastenverlichting van de aanvrager. De huisbezoeker zal dan verwijzen naar de instellingen die daarvoor bestaan;
  • het signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van armoede zodat de coördinator dit kan delen met het bestuur.