De taken bestaan uit:

●     het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit het door het bestuur vastgestelde PR-plan zoals:

●     het geregeld posten van berichten op onze sociale media-kanalen;

●     het samen met anderen maken van PR-materiaal;

●     het verzorgen van voorlichting aan groepen en individuen;

●     periodiek overleg met (een gemachtigde van) het bestuur o.a. over het gedrukte voorlichtingsmateriaal ;

●    periodiek contact met de coördinator van Stichting Leergeld Zaanstad en de huisbezoekers, zodat deze gevoed worden met de verhalen uit de praktijk om hun eigen inspiratie levend te houden.