Voor wie?

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen hebben vaak geen computer, kunnen geen sportspullen aanschaffen of een muziekinstrument en hebben vaak geen fiets. Schoolmaterialen en ouderbijdragen, excursies en werkweken vormen een probleem. Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld onmisbaar. Als een kind niet kan deelnemen dreigt sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen maar net zo goed voor de samenleving. Voor deze groep Zaanse kinderen zet de Zaanse stichting Leergeld zich in.

Welke kinderen kunnen hulp krijgen?

De Stichting Leergeld Zaanstad is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar

  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 130% van het bijstandsniveau;
  • die woonachtig zijn in de gemeente Zaanstad;
  • die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.