Voor wie?

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen niet altijd de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn zoals een fiets of computer. Schoolmaterialen en ouderbijdragen, excursies en werkweken vormen vaak een probleem. Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld onmisbaar. Als een kind niet kan deelnemen dreigt sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen maar net zo goed voor de samenleving. Voor deze groep Zaanse kinderen zet de zaanse stichting Leergeld zich in.

Welke kinderen kunnen hulp krijgen?

De Stichting Leergeld Zaanstad is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar

  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau;
  • ook indien het inkomen hoger is dan de 120% van het bijstandsniveau, maar er aantoonbaar spraken is van een lager besteedbaar inkomen, is het mogelijk om een beroep te doen op de stichting leergeld zaanstad.
  • die woonachtig zijn in de gemeente Zaanstad;