Wat doen wij?

Om Zaanse kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe, die bestaat uit een aantal stappen:

1 - Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen worden thuis bezocht door opgeleide en geïnformeerde vrijwilligers. Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseert de vrijwilliger van Leergeld samen met de ouders de hulpbehoefte. De inkomenssituatie wordt besproken en getoetst.

2 - Bemiddeling

De vrijwilliger van Leergeld bekijkt samen met de ouders van welke bestaande voorzieningen zij gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld de minimaregeling van de gemeente of een andere organisatie. Leergeld biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze voorzieningen.

3 - Financieel vangnet

Soms kan geen gebruik gemaakt worden van de bestaande voorzieningen en/of soms is deze hulp niet voldoende. Dan kan leergeld aanvullende hulp bieden. Dit gebeurt in de vorm van een vergoeding voor kosten van een club of schoolkosten of in de vorm van een gift in natura.

4 - Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvraag blijft het contact met het gezin meestal bestaan. Dit kan variëren van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Leergeld bereikt op deze manier ook gezinnen in armoede die lastig bereikbaar zijn voor voor de overheidsinstanties.

  • Ieder kan een aanvraag indienen.
  • Er is persoonlijk contact (niet slechts een bureaucratische handeling).
  • Er wordt een brug geslagen tussen kind en bestaande voorzieningen.
  • De hulp bestaat allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele bestaande/voorliggende voorzieningen van de gemeente of andere instanties/organisaties.
  • Leergeld kan laatste vangnet zijn, door inzet van eigen financiële middelen of hulp in natura.
  • Leergeld heeft een signaalfunctie: knelpunten worden (anoniem) teruggekoppeld richting gemeente of andere betrokken organisaties.