Vergoedingen

Aanvragen kunnen variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie van een sportclub of scouting.
Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden:

Onderwijs

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een laptop, een goede tweedehands fiets om naar school te gaan. Of bijv. een bureau voor het kind, we leggen een verbinding met Kinderhulp die deze aanvragen inwilligt. Altijd wordt dit door de huisbezoeker met u besproken en afgestemd op de persoonlijke gezinssituatie.

Scholen zijn inmiddels verplicht (wetgeving augustus 2021) kinderen mee te laten gaan op een schoolreisje of schoolkamp, ook als (een) ouder(s) dit zelf niet kan bekostigen.

Sport

Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. Wij van Leergeld Zaanstad kunnen hierbij helpen met het doorverwijzen naar de lokale stichting Meedoen Zaanstad, die betalen voor de contributie van een sportclub. Ook kunnen we u helpen en doorverwijzen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten. Wij weten welke instanties er zijn Zaanstad om u verder naar toe door te verwijzen.

Cultuur

Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld muziekles, balletles of danslessen, maar ook voor creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken. Wij spelen hierbij dan een doorverwijzende en verbindende rol naar de juiste instanties. Onze huisbezoekers nemen ook deze aanvragen samen met u door.

Welzijn

Is uw kind tussen de 4 en 12 jaar, dan spelen wij een verbindende rol naar stichting Jarige Job zodat uw kind een verjaardagsbox ontvangt. Ela kind heeft het recht om zich echt jarig te voelen en cadeautjes dragen daar aan bij.

Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden waar Leergeld een verbindende rol met de juiste instantie kan spelen. Onze huisbezoekers inventariseren samen met u waar behoeftes en mogelijkheden liggen om dit zo goed mogelijk voor u in te vullen.