Wat doen wij?

Om Zaanse kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe, die bestaat uit een aantal stappen:

1 - Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde vrijwilligers. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

2 - Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen, zoals van de gemeente of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

3 - Financieel vangnet

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.

4 - Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Leergeld bereikt op deze manier ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Dit komt doordat:

  • Ieder kan een aanvraag indienen.
  • Er is persoonlijk contact (niet slechts een bureaucratische handeling).
  • Er wordt een brug geslagen tussen kind en bestaande (lokale)voorzieningen.
  • De hulp bestaat allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele bestaande/voorliggende voorzieningen van de gemeente of andere instanties/organisaties.
  • Leergeld kan laatste vangnet zijn, door inzet van eigen financiële middelen of hulp in natura.
  • Leergeld heeft een signaalfunctie: knelpunten worden (anoniem) teruggekoppeld richting gemeente of andere betrokken organisaties.