Wie zijn wij?

Stichting Leergeld Zaanstad is op 6 april 2018 opgericht. Leergeld Zaanstad is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn 101 stichtingen Leergeld, werkzaam in 264 gemeenten.

Ontstaansgeschiedenis

In het voorjaar van 2017 heeft een initiatiefgroep, bestaande uit vier personen (vanuit: het primair onderwijs, de gemeente Zaanstad, de Voedselbank en de Zaanse Springplank) een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor potentiële bestuurders en andere vrijwilligers over de werkwijze van de Stichting Leergeld. Medio september 2017 is het bestuur geformeerd en op 6 april 2018 is de stichting formeel opgericht. Doelstelling is om per 1 januari 2019 de stichting operationeel te laten zijn.

Bestuur

  • Hans Sanders, voorzitter
  • Marten van Tuijl, vicevoorzitter
  • Nuriye Yoldas, penningmeester
  • Owen Gordon, secretaris
  • Lot de Graaff, bestuurslid

Coordinator, Anouk Hermanns

Team van intermediairs (vrijwilligers die op huisbezoek gaan)

Leergeld Zaanstad werkt alleen met vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze wordt bepaald op basis van de ureninzet.

Om te schetsen wat onze koers en doelstellingen zijn en de manier waarop wij onze doelstellingen willen bereiken, verwijzen wij u graag naar ons Beleidsplan.

Adres/Postbus/KvK/Bank

  • Postbus 71, 1566ZH, ASSENDELFT Zaanstad (er is geen bezoekadres)
  • Rekeningnummer: NL76 RABO 0329 9056 78 t.n.v. Stichting Leergeld Zaanstad
  • Kamer van Koophandel nummer: 71370919
  • RSIN nummer: 858689613