Alle kinderen mogen meedoen

Vul de vier cijfers van uw postcode in, zodat we u snel kunnen helpen met uw aanvraag.

Dat is het motto van stichting Leergeld Zaanstad. Vrijdag 15 februari 2019 was de Kick-off.

Mevrouw Songül Mutluer, wethouder van Zaanstad, vertelde dat 13% van de Zaanse kinderen in armoede leeft. Armoedebestrijding heeft hoge prioriteit. In Zaanstad zijn diverse instanties waar ouders een beroep op kunnen doen, echter veel mensen weten die instanties niet te bereiken. De intermediairs van Leergeld Zaanstad bezoeken de gezinnen thuis als er een hulpvraag is. Zij bekijken de financiële situatie van het gezin en zorgen ervoor dat de kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, krijgen wat zij hebben aangevraagd. Dat kan variëren van een fiets tot balletles.

Mevrouw De Jager van de Rabobank Zaanstreek schonk Leergeld Zaanstad, namens de de RABObank Foundation een check 10.000 euro.

De heer Bas Husslage schonk, namens De Zaanse Uitdaging, Leergeld Zaanstad vier laptops.

Wethouder Songül Mutlier, Hans Sanders, voorzitter van Leergeld Zaanstad en Ron Witbaard, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben de handen ineen geslagen, om samen te zorgen dat kinderen van minder draagkrachtigen niets te kort komen.

Paul Jansen van Leergeld Nederland vond Zaanstad hierin een lichtend voorbeeld voor heel Nederland.

Bij de kick-off waren vertegenwoordigers aanwezig uit o.a. het onderwijs, Sociale Wijkteams, Jeugdteams en van maatschappelijke partners zoals de Voedselbank, de Kledingbank, Humanitas en Vluchtelingenwerk.

Zoals wethouder Songul Mutluer al zei; moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen want nu meedoen is straks meetellen.