Onze missie

Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeit in de gemeente Zaanstad 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn.

Leergeld Zaanstad wil deze kinderen laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen zijn.
Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In een aantal gevallen worden ook thuiswonende kinderen tot 21 jaar ondersteund die naar het hoger onderwijs gaan. Door ondersteuning van Leergeld kunnen ouders voor hun kinderen  een tweedehands laptop of fiets aanvragen. Ook kunnen kinderen hierdoor bijv. mee op een schoolreis.

Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

 

We hebben uw steun nodig!

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld veel steun nodig! We zijn erg blij met de ondersteuning vanuit de gemeente Zaanstad, de Rabobank Foundation en overige subsidieverstrekkers en sponsoren. Die hulp is ook hard nodig, omdat we veel Zaanse Kinderen willen helpen.