Onze missie

Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeit in de gemeente Zaanstad 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn.

Leergeld Zaanstad wil deze kinderen laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen zijn.
Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In een aantal gevallen worden ook thuiswonende kinderen tot 21 jaar ondersteund die naar het hoger onderwijs gaan. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij ook bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

 

  

Stichting Leergeld Zaanstad zoekt bestuursleden  

 

Onder het motto “Alle kinderen mogen meedoen” maakt Leergeld Zaanstad het mogelijk dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit minder bedeelde gezinnen kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in de vrije tijd. Zo ontvingen 218 kinderen in 2019 een of meer bijdragen van Leergeld Zaanstad. Voor 2020 is de verwachting dat dit aantal wordt verdubbeld.

 

Het bestuur van Stichting Leergeld Zaanstad vergadert maandelijks.

Als bestuurslid van Leergeld Zaanstad vervult u een inspirerende functie in een samenwerkingsgerichte omgeving. Het is een plezierige, leerzame en waardevolle vrijetijdsbesteding die de mogelijkheid biedt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen uit minder bedeelde milieus. Leergeld Zaanstad heeft de ANBI-status en werkt uitsluitend met vrijwilligers, er zijn geen bezoldigde functies.

 

Het bestuurslid dat wij zoeken:

  •  Is enthousiast en betrokken; heeft affiniteit met en voelt zich betrokken bij de doelgroep en de vrijwilligers; heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen.
  • Is communicatief en transparant; kan snel schakelen, is creatief en innovatief; beschikt over inlevingsvermogen en visie; is tactvol.
  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; heeft ervaring met besturen en/of leiding geven; is enigszins bekend met de sociale wet- en regelgeving in het algemeen en de sociale kaart van Zaanstad in het bijzonder.

 

We zoeken in ieder geval een bestuurslid dat contactpersoon is voor de vrijwillige coördinator en de andere vrijwilligers. Ook zoeken wij iemand die op termijn de functie van voorzitter op zich wil nemen (i.v.m. de verhuizing van de huidige voorzitter).

 

De invulling van de functies kost minimaal een dagdeel per week.

 

Beleidspunten voor de 2020/2021

  • Samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Meedoen Zaanstad versterken
  • Wervingsbeleid vrijwilligers (huisbezoekers)
  • Opstellen sponsor- en fondsenwervingsplan
  • Opstellen PR beleid

Voor informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Hans Sanders (06-20448236)

 

Voor meer informatie over Stichting Leergeld Zaanstad zie: www.leergeldzaanstad.nl

 

In overeenstemming met de overheidsmaatregelen worden tot 1 juni geen huisbezoeken afgelegd.

Als er problemen zijn met het thuiswerk voor school, dient contact opgenomen te worden met de school.

De school neemt contact op met stichting Leergeld.

We hebben uw steun nodig!

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld veel steun nodig! We zijn erg blij met de ondersteuning vanuit de gemeente Zaanstad, de Rabobank Foundation en overige subsidieverstrekkers en sponsoren. Die hulp is ook hard nodig, omdat we veel Zaanse Kinderen willen helpen.