Onze missie

Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan onderwijs, op school en thuis. Momenteel groeit in de gemeente Zaanstad 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk langs de zijlijn.

Leergeld Zaanstad wil deze kinderen laten meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen zijn.
Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs op school en thuis. Door ondersteuning van Leergeld kunnen ouders voor hun kinderen bijvoorbeeld een tweedehands laptop, fiets of rugzak aanvragen.

Allemaal normale leer-ondersteunende items, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Want altijd geldt: elk kind mag meedoenWant nu meedoen is straks meetellen.

Stichting Leergeld Zaanstad werkt hierbij goed samen met lokale én landelijke instanties. Een lokale instantie als Meedoen Zaanstad maakt het bijvoorbeeld mogelijk om mee te doen aan sportactiviteiten. Regionaal werken we hiervoor samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland. Ook met Kinderhulp werken we nauw samen, bijvoorbeeld voor een aanvraag voor een bureau of ladeblok. Via Stichting Jarige Job krijgen kinderen (4 t/m 12 jaar) een verjaardagsbox.

Sam& voor alle kinderen is hierbij een overkoepelende samenwerking tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp.

De vrijwilligers van Stichting Leergeld bieden ondersteuning bij het aanvragen van al deze voorzieningen. Kortom, we zijn een verbindende factor tussen ouder(s) en al deze instanties.

 

Energietoeslag vergoeding door gemeente

De energieprijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen. De gemeente Zaanstad compenseert huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum). Het Rijk stelt daar extra geld voor beschikbaar van € 800 per huishouden.

Inwoners met een bijstandsuitkering, maar ook andere inwoners met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente Zaanstad én waarvan het bankrekeningnummer bij ons bekend is, hebben de € 800 aan energietoeslag vorige week al gehad. Het ging om ruim 5.500 inwoners.

De inwoners van Zaanstad die niet bij de gemeente bekend zijn of waarvan het bankrekeningnummer niet bekend is, maar die mogelijk wel recht hebben op de energietoeslag, kunnen de energietoeslag vanaf nu aanvragen via een digitaal aanvraagformulier www.zaanstad.nl/energietoeslag. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden.

De gemeente vermoedt dat ca. 2.000 inwoners van Zaanstad hiervoor in aanmerking komen en proberen op alle mogelijke manieren inwoners te bereiken. Daarom deelt Leergeld Zaanstad deze informatie vanuit de gemeente, zodat deze energietoeslag terecht komt bij de Zaanse inwoners die het hard nodig hebben. Zegt het voort!

We hebben uw steun nodig!

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld veel steun nodig! We zijn erg blij met de ondersteuning vanuit de gemeente Zaanstad, de Rabobank Foundation en overige subsidieverstrekkers en sponsoren. Die hulp is ook hard nodig, omdat we veel Zaanse Kinderen willen helpen.

Leergeld op Twitter

Tweets van @LeergeldNed