Wie zijn wij?

Vul de vier cijfers van uw postcode in, zodat we u snel kunnen helpen met uw aanvraag.

Stichting Leergeld Zaanstad is op 6 april 2018 opgericht. Leergeld Zaanstad is lid van Leergeld Nederland (www.leergeld.nl). In Nederland zijn momenteel 113 Leergeldstichtingen actief. Zij bieden directe ondersteuning aan kinderen in 75% van alle Nederlandse gemeenten.

Het bestuur van Leergeld Zaanstad heeft haar beleid in een aantal documenten vastgelegd. In de beleidsvisie  kunt u onder meer onze missie en doelstellingen terugvinden. In de toekomstvisie kunt u lezen hoe Leergeld Zaanstad steeds meer kinderen wil bereiken. In de begroting  2023 kunt u zien hoe wij ons geld besteden.

Ontstaansgeschiedenis

Begin 2017 is een aantal mensen vanuit het primair onderwijs, de gemeente Zaanstad, de voedselbank en de Zaanse springplank gestart met het initiatief voor de oprichting van Stichting Leergeld Zaanstad. In september 2017 is het bestuur geformeerd en op 6 april 2018 is de Stichting Leergeld Zaanstad opgericht. De officiële start van Leergeld Zaanstad was op 15 februari 2019 met een feestelijke kickoff op het gemeentehuis.

Bestuur

 • Hans Luiten, voorzitter
 • Marten van Tuijl, vicevoorzitter
 • Nuriye Yoldas, penningmeester
 • Maria Bank, 2e penningmeester
 • Anke Kars, secretaris
 • Bert Schumacher, bestuurslid
 • Fleur Poot, PR en communicatie

Coördinator Sonja Heringa.

Team van vrijwilligers: support afdeling + vrijwilligers die op huisbezoek gaan

Leergeld Zaanstad werkt met vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze wordt bepaald op basis van de uren-inzet.

Om te schetsen wat onze koers en doelstellingen zijn en de manier waarop wij onze doelstellingen willen bereiken, verwijzen wij u graag naar ons Beleidsplan.

Comité van aanbeveling

 • Corrie Noom (voormalig wethouder van Zaanstad)
 • Geke Faber (voormalig burgemeester van Zaanstad)

Adres/Postbus/KVK/Bank

 • Postbus 71, 1566ZH, ASSENDELFT Zaanstad (er is geen bezoekadres)
 • Rekeningnummer: NL76 RABO 0329 9056 78 t.n.v. Stichting Leergeld Zaanstad
 • Kamer van Koophandel nummer: 71370919
 • RSIN nummer: 858689613