Wie kan er aanvragen?

Vul de vier cijfers van uw postcode in, zodat we u snel kunnen helpen met uw aanvraag.

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen niet altijd de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn zoals een fiets of computer. Schoolmaterialen en een goed bureau met stoel zijn belangrijk bij onderwijs. Voor veel kinderen is de hulp van Stichting Leergeld onmisbaar. Als een kind niet kan deelnemen dreigt sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen maar net zo goed voor de samenleving. Voor deze groep Zaanse kinderen zet de Zaanse Stichting Leergeld zich in.

Welke kinderen kunnen hulp krijgen?

De Stichting Leergeld Zaanstad is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar

  • waar het een onderwijs gerelateerde aanvraag betreft;
  • van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau;
  • ook indien het inkomen hoger is dan de 120% van het bijstandsniveau, maar er aantoonbaar sprake is van een lager besteedbaar inkomen, is het mogelijk om een beroep te doen op Stichting Leergeld Zaanstad;
  • die woonachtig zijn in de gemeente Zaanstad.